cfa anna murià » INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES 2016

Del 10 al 17 de març us pproves lliuresodeu inscriure per Internet per fer la prova d’Accés a Cicles de Grau Superior

Data de la prova:

9 de maig: part comuna

10 de maig: part específica

Hora: a les 15:30

__________________________________

Calendari

Inscripció: s’ha de fer per Internet a partir de les 9 h del 10 de març fins al 17 de març de 2016

Pagament de la taxa: fins al 18 de març de 2016 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació a l’institut: de l’11 al 18 d’abril de 2016 (dins l’horari de registre)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 22 d’abril de 2016

Presentació de la documentació complementària a l’institut: del 25 al 27 d’abril de 2016 (dins l’horari de registre)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 29 d’abril de 2016

 

Part comuna de la prova: 9 de maig de 2016

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques

Part específica de la prova: 10 de maig de 2016

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 23 de maig de 2016

Termini per presentar reclamacions a l’institut: del 24 al 26 de maig de 2016 (dins l’horari de registre)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 30 de maig de 2016

 

 Més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Segueix-nos a Twitter